Smart Bump

Memperkenalkan ciri khas terbaru kami, Smart Bump!

Bump adalah salah satu alatan penjual kami yang popular, dan ianya boleh meningkatkan keterlihatan anda sehingga 70%

Smart Bump adalah untuk penjual yang mahukan penyenaraian mendapatkan keterlihatan yang berterusan tetapi di dalam lingkungan bajet mereka.

Dengan Smart Bump, penyenaraian anda akan dilancarkan ke tangga teratas secara tersendiri apabila ianya mula turun dari kedudukan optimalnya.

Smart Bump bagus untuk penjual yang mahu:

Menggunakan bajet dengan optimal

Memberi penyenaraian keterlihatan yang berterusan

Lakukan tetapan Smart Bump dengan 3 langkah mudah

1) Choose a listing you want to activate Smart Bump on.

2) Click ‘Promote’ under the listing in the profile tab OR in the listing details page
3 2 1
3) Go to ‘Smart Bump’ and set your ideal budget. 3 2 1 4) Click ‘Bump listing’ and you’re good to go!

5) Check how your Smart Bump performed by tapping 'View Insights' on your listing. You’ll be able to see the number of Bumps applied, impressions, clicks and chats.
1 2 3

Bagaimana Smart Bump berfungsi?

Tetapkan bajet yang sesuai dan jumpah Smart Bumps pada suatu penyenaraian sahaja!

Setiap kali penyenaraian anda berubah dari kedudukan optimal, Bump akan dimulakan dengan sendiri sehingga semua Smart Bump digunapakai.

Pantau prestasi penyenaraian anda seperti jumlah Bump yang digunakan, keterlihatan, jumlah klik dan perbualan.

Dapatkan notifikasi apabila semua Smart Bump telah digunapakai.

Bagaimana Smart Bump diaktifkan?

Penyenaraian anda akan di-Bump dengan sendiri apabila sistem kami mendapati yang kedudukannya telah berubah di bawah posisi optimal.

Untuk mengoptimumkan bajet anda, Smart Bump akan diselang selama beberapa jam, dan tidak akan diaktifkan dari 2-6AM.

Mengapa anda perlu cuba Smart Bumps?

Dengan Smart Bumps, penyenaraian anda akan mendapatkan keterlihatan yang berterusan

Smart Bumps memberikan fleksibiliti kepada bajet pengiklanan anda

Anda masih boleh melancarkan Bumps biasa selari dengan Smart Bumps sebagai strategi yang lebih menarik

Bersedia untuk Smart Bump?