Kuota Penyenaraian dan Yuran

Penyenaraian di Carousell adalah percuma!

Carousell adalah percuma untuk digunakan. Akan tetapi, selari dengan pertumbuhan pasaran ini, kuota penyenaraian haruslah dilaksanakan untuk meningkatkan jumlah penyenaraian yang lebih berkualiti dan dikehendaki. Ia juga mengurangkan penyenaraian yang kurang berkualiti. Ini membantu kita untuk memberi keterlihatan yang lebih adil kepada penjual, dan ia membantu pembeli untuk mencari barangan dengan lebih mudah. Ia meningkatkan kadar kejayaan penjual.

Kategori Pengiklanan Barangan Am

Penyenaraian dalam kategori ini mempunya kuota yang berasingan daripada Penyenaraian Barangan Am. Penyenaraian dalam kategori ini akan dikenakan caj setelah kuota penyenaraian percuma telah digunakan sepenuhnya.

Kategori Hartanah, Kenderaan, Kerja, dan Servis*

Penyenaraian dalam kategori ini mempunya kuota yang berasingan daripada Penyenaraian Barangan Am. Penyenaraian dalam kategori ini akan dikenakan caj setelah kuota penyenaraian percuma telah digunakan sepenuhnya.

Pergi ke:
Pengiklanan Barangan Am
Hartanah, Kenderaan, Kerja, dan Servis
Maksud status penyenaraian

Pengiklanan Barangan Am

Anda tidak lagi mempunyai had jumlah penyenaraian di profil anda. Sebaliknya, jumlah kuota penyenaraian percuma bergantung kepada kategori penyenaraian anda.

Anda boleh mengurus penyenaraian aktif dan tidak aktif anda dengan melayari halaman ‘Manage quota’ di profil anda. Jika anda telah menggunakan quota kategory anda sepenuhnya dalam sesebuah bulan, anda boleh membeli kuota tambahan dengan penyesuaian kuota pukal.

Hartanah, Kenderaan, Kerja, % Servis

*servis ini termasuk kategori tersebut: Servis Gaya Hidup, Servis Kediaman, Servis Perniagaan, Pembelajaran dan Tumbesaran

Cara untuk menyenarai melebihi kuota

Beli menggunakan Carousell Coins untuk setiap penyenaraian seterusnya yang akan ditunjuk kepada pembeli dalam pasaran.

Pengurusan Kuota

Kuota akan kekal tamat apabila anda berjaya membuat penyenaraian atau apabila anda menggunakan kuota untuk mengaktifkan semula penyenaraian yang tidak aktif.

Memadam atau menukar status penyenaraian kepada dijual/ditempah tidak akan mempengaruhi jumlah kuota percuma.

Maksud status penyenaraian

Untuk maklumat lanjut, sila layari laman pusat khidmat kami tentang kuota kategori dan yuran penyenaraian